Städer, kommuner och landsting

Arodi Nanoteknologi anti-graffiti Arodi Nanoteknologi borttagning av graffiti Arodi Nanoteknologi renovering av tunnlar Arodi Nanoteknologi renovering av broar Arodi Nanoteknologi skötsel av offentliga toaletter Arodi Nanoteknologi renovering av buss och tågstationer Arodi Nanoteknologi renovering av byggnader

Kostnaderna för rengöring, underhåll och renovationer belastar ofta budgeten för många städer, kommuner och landsting hårt. För att nämna några av dessa kostnaderna:

 • rengöring, underhåll och renovation av fastigherer
 • rengöring, underhåll och renovation av tunnlar
 • rengöring, underhåll och renovation av broar
 • rengöring, underhåll och renovation av tågstationer
 • rengöring, underhåll och renovation av bussstationer
 • borttagning av graffiti
 • rengörning och underhåll av offentliga toaletter
 • rengörning och underhåll av trafiksignaler och trafikskyltar
 • m.m.

Vårat motto är att agera istället för att reagera. Förebygg genom att ytkonservera byggnader och material med ARODI nanoprodukter istället för att vänta på att saker går sönder eller blir vandaliserade och på så sätt förorsakar stora kostnader.

Med hjälp av ARODI nanoprodukter kan din stad, kommun eller landsting spara in en stor del av dessa kostnaderna under många år framöver, garanterat!!!

Vilka fördelar har du om du använder dig av ARODI nanoprodukter?

 • du behöver inte ständigt rengöra/underhålla/måla fastighetsfassaderna mer (reultat: sänkta kostnader)
 • byggnader och fastigheter kan skyddas (resultat: sänkta kostnader)
 • vatten kan inte tränga in i fassaderna (resultat: fassaderna håller betydligt längre vilket sänker renovationskostnader)
 • vatten kan inte tränga in i fassaderna (resultat: väggarna är alltid torra vilket sänker energikostnaderna)
 • fassaderna kan, trots ytbehandling, fortfarande ”andas” d.v.s. släppa igenom vattenånga inifrån och ut (resultat: bättre klimat i byggnaderna)
 • det behövs inga aggresiva rengöringsmedel mer (resultat: sänkta kostnader och bättre miljö)
 • ingen ful graffiti mer (resultat: rena och fina byggnader ger en trivsam miljö)
 • din stad, kommun eller landsting ses som extra ren (resultat: attraktiv för nya bostäder vilket ger mer intäkter)
 • din stad, kommun eller landsting följer med i utvecklingen och kan profilera sig som innovativ och modern (resultat: ökat anseende)
 • det skapas nya arbetsplatser (resultat: sänkta kostnader och samtidigt ökade skatteintäkter)
 • din stad, kommun eller landsting är alltid ett steg före ”grannarna” (resultat: ökat anseende)

Listan kan göras hur lång som helst. Vi informerar dig gärna om hur din stad, kommun eller landsting kan bli renare och framför allt spara pengar (som säkert kan användas till andra ändamål).

Vänta inte längre utan tag kontakt med oss redan idag!

 

Adress

   
ARODI
Am Küppel 1
36103 Flieden
Tyskland
  
Telefon:+49 (0) 6655 - 93 49 730
Telefax:+49 (0) 6655 - 93 49 729
Email:info@arodi-nano.de
Web:www.arodi-nano.de
  

Kontakt

ARODI Nanoteknologi