Industri

Arodi Nanoteknologi glaskonservering Arodi Nanoteknologi takkonservering Arodi Nanoteknologi vindkraftanläggningar Arodi Nanoteknologi fasadkonservering

Många av våra nanoteknologiska produkter kann användas direkt av industriföretag. I dagens hårda konkurrenssituation är det viktigt att ha en stark USP för att så skaffa sig en stabil position på marknaden. Genom att ytkonservera dina produkter med ARODI redan i produktionen, så höjer du värdet på dina produkter, skapar nya konkurrensfördelar och ökar vinstmarginalen.

Här är några produktexempel:

 • Fassadkonservering
 • Textilkonservering
 • Glaskonservering
 • Stenkonservering
 • Träkonservering
 • Takkonservering
 • m.fl.

En del av våra produkter kan integreras direkt i den löpande produktionsprocessen, medan andra produkter appliceras på den färdiga produkten. Båda metoderna har ett gemensamt, de ökar hållbarheten, kvaliten och värdet på dina produkter.

Vårat industriepartnerskap passar utmärkt till:

 • Företag som produserar solar-/ photovoltaikanläggningar
 • Företag som produserar väggputs
 • Företag som produserar betong
 • Företag som produserar hus
 • Företag som produserar takpannor
 • Företag som produserar vindkraftanläggningar
 • Företag som produserar vindrutor och fönster
 • Företag som produserar kakel och keramik
 • m.fl.

Vi står till tjänst med ideer och rådgivning om hur vi tillsammans kann öka värdet på dina produkter.

Vänta inte längre utan tag kontakt med oss redan idag!

Adress

   
ARODI
Am Küppel 1
36103 Flieden
Tyskland
  
Telefon:+49 (0) 6655 - 93 49 730
Telefax:+49 (0) 6655 - 93 49 729
Email:info@arodi-nano.de
Web:www.arodi-nano.de
  

Kontakt

ARODI Nanoteknologi